Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego projektloft.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy projektloft.pl, działający pod adresem www.projektloft.pl, prowadzony jest przez firmę Projekt Loft Iwona Kurkowska, z siedzibą w Lutomiersku ul. Prosta 3, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Lutomiersk – NIP 7271950183.

1.2. Kontakt ze Sklepem: drogą elektroniczną: kontakt@projektloft.pl, pocztą tradycyjną: 95-083 Lutomiersk ul. Prosta 3.

1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Sklep Internetowy projektloft.pl świadczy następujące usługi:

 • nieodpłatne przeglądanie bieżącej oferty sklepu;
 • nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie projektloft.pl drogą elektroniczną;
 • newsletter – udzielanie, na życzenie Klienta, dodatkowych informacji o aktualnie obowiązujących promocjach i usługach oferowanych przez w/w sklep.
 • oceniania i wyrażania opinii o Produktach i Usługach oferowanych przez projektloft.pl i firmę Projekt Loft.

1.5. Oferta Sklepu Internetowego projektloft.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

2. Pojęcia

projektloft.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę Projekt Loft Iwona Kurkowska (w Regulaminie zamiennie jako Sklep Internetowy).

Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe niezbędne w toku realizacji zamówienia.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym projektloft.pl.

Konto Klienta – część strony internetowej projektloft.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesłaniu informacji o bieżących akcjach promocyjnych i handlowych przeprowadzanych przez firmę Projekt Loft Iwona Kurkowska.

Produkty – towary oferowane przez projektloft.pl i Projekt Loft Iwona Kurkowska, które można zamawiać za pośrednictwem projektloft.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania przypisanego do niego numeru.

Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym projektloft.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym projektloft.pl Klient jest zobowiązany do:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło;
 • zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego projektloft.pl;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez projektloft.pl drogą elektroniczną.

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym projektloft.pl jest bezpłatna.

3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

4. Usunięcie Konta Klienta

4.1. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić:

W wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego projektloft.pl – drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl, listownie na adres: Projekt Loft Iwona Kurkowska 95-083 Lutomiersk ul.Prosta 3 i pod numer (48) 668826786. Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

W przypadku braku aktywności na Koncie Klienta, konto zostanie usunięte przez projektloft.pl po upływie roku od ostatniego logowania.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w procesie Rejestracji.

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Projekt Loft Iwona Kurkowska.

5.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie Rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie).

5.4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Projekt Loft Iwona Kurkowska w celu wysyłania na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera, informującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych na projektloft.pl

5.5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.6. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.

6.2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym projektloft.pl oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej projektloft.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:

 • zalogowania się na Konto Klienta;
 • wyboru zamawianych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej projektloft.pl
 • wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym projektloft.pl (zob. § 8. Formy płatności);
 • wyboru sposobu dostawy (zob. § 8. Dostawa) oraz adresu dostawy, a także adresu wystawienia faktury.

6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie specyfikacji zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep Internetowy projektloft.pl, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

7. Ceny towarów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego projektloft.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT od towarów i usług.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy, ewentualnych opłat celnych).

7.3.Oferta cenowa Produktów w Sklepie Internetowym projektloft.pl może się różnić od oferty cenowej w sklepach stacjonarnych Projekt Loft.

7.4. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego projektloft.pl są cenami podstawowymi, od których naliczane są ewentualne rabaty związane z promocjami, użytkowaniem Kart Stałego Klienta itp.

7.5. Promocje w Sklepie Internetowym projektloft.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy projektloft.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:

 • Tradycyjny przelew bankowy:

Projekt Loft Iwona Kurkowska

95-083 Lutomiersk, ul. Prosta 3

Alior Bank

95 2490 0005 0000 4530 4267 3522

8.2. Sklep Internetowy projektloft.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:

 • za pośrednictwem firm kurierskich.

8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy projektloft.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu.

8.4. Sklep Internetowy projektloft.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

8.5 Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma obowiązku wnoszenia mebli do mieszkania Klienta.

9. Realizacja zamówienia

9.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Produktu.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep Internetowy projektloft.pl informuje Klienta o stanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. Do Klienta należy decyzja o sposobie jego realizacji – wysłanie dostępnych Produktów lub rezygnacja z całego zamówienia. W sytuacji braku podjęcia decyzji przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 7 (siedmiu) dniach od daty wysłania informacji przez Sklep Internetowy projektloft.pl.

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Sklep Internetowy projektloft.pl informuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

9.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

 • dla transakcji bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą lub przelewem) – z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy Projekt Loft.
 • dla transakcji gotówkowych (odbiór osobisty, przesyłka za pobraniem) – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez projektloft.pl (zob. § 6, ust. 6.5).

9.3. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez projektloft.pl

9.4. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy projektloft.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

9.5. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

10. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zamówionego towaru.

Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl

Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: Projekt Loft Iwona Kurkowska, 95-083Lutomiersk ul. Prosta 3 wraz z dowodem zakupu.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy projektloft.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

Sklep Internetowy projektloft.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (spoza oferowanej przez nas możliwości personalizacji produktów) Klienta nie podlegają zwrotowi.

11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu.

11.2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza (do pobrania w zakładce „Zwroty i reklamacje”) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl

11.3. Sklep Internetowy projektloft.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy projektloft.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

11.5. Sklep Internetowy projektloft.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maj 2016 r.

12.3.projektloft.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. O planowanych zmianach regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji.
12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie

 

Koszyk
Scroll to Top